Zoeken naar estro smallsteps

estro smallsteps
Pre-pack is overgang van onderneming: het failliet van de pre-pack?
Daarna is Estro Groep op 5 juli 2014 in staat van faillissement verklaard. Op de dag van het faillissement heeft Smallsteps de activa met de daarbij behorende onderneming van 250 vestigingen van de curator gekocht, waarbij Smallsteps zich heeft verplicht om circa 2.600 werknemers van Estro Groep een dienstverband aan te bieden.
EUR-Lex 62016CJ0126 FR EUR-Lex.
Eveneens op 5 juli 2014 is een pre-pack ondertekend tussen de curator en Smallsteps, volgens welke Smallsteps circa 250 vestigingen kocht en zich ertoe verbond om circa 2600 medewerkers van de Estro Groep een dienstverband aan te bieden met ingang van de datum van het faillissement.
Smallsteps krijgt nieuwe Canadese investeerder Kinderopvangtotaal.
Smallsteps krijgt nieuwe Canadese investeerder. Kinderopvangorganisaties Smallsteps, ZusenZo, Kits, De Speelbrug en SKS Alles Kids zijn in handen van een nieuwe Canadese investeerder. Het gaat om het bedrijf Onex die de aandelen overneemt van H.I.G. Laatstgenoemde kennen we nog als overnamebedrijf van het failliete Estro in 2014. Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan. Login of Maak een account aan. Alle eerder genoemde kinderopvangorganisaties vallen onder de KidsFoundation. Onex is de nieuwe aandeelhouder en strategisch partner van KidsFoundation. De inversteerders hopen de kinderopvangorganisatie te helpen om internationaal verder te groeien en te investeren in kwaliteit. In totaal vangen de organisaties van KidsFoundation meer dan 30.000 kinderen op in 281 vestigingen. Het marktaandeel van KidsFoundation ligt op 5 procent. In totaal werken er 3750 werknemers bij KidsFoundation.
Ondernemingskamer gelast onderzoek naar wanbeleid bij eigenaar kinderdagverblijven Estro De Volkskrant. Deel dit artikel.
Kopiëer de link van het artikel. Ondernemingskamer gelast onderzoek naar wanbeleid bij eigenaar kinderdagverblijven Estro. De Ondernemingskamer in Amsterdam heeft een onderzoek gelast naar mogelijk wanbeleid bij Estro, de voorganger van het kinderdagverblijvenconcern dat nu onder de naam Smallsteps opereert.
Regeling voor gedupeerde pedagogisch medewerkers Estro/Smallsteps.
21 december 17. Vandaag sloten FNV en Smallsteps een akkoord over een financiële regeling voor de ruim 700 medewerkers van kinderopvangorganisatie Estro die in 2014 als gevolg van flitsfaillissement hun baan verloren. Met het akkoord is een bedrag van 11 miljoen euro gemoeid.
Hof van Jusitie: Werknemers beschermd bij pre-pack.
De directe aanleiding voor de uitspraak van het Hof van Justitie was het faillissement van de Estro Groep, destijds de grootste aanbieder van kinderopvang in Nederland. De Estro-groep werd op 5 juli 2014 failliet verklaard. Ten tijde van het faillissement had de Estro-groep ongeveer 3.600 werknemers in dienst, verdeeld over ongeveer 380 vestigingen. heeft per de datum van het faillissement van de Estro-groep ongeveer 2.600 werknemers, verdeeld over 250 vestigingen, overgenomen. De overige 1.000 werknemers zijn ontslagen. De FNV spande vervolgens een procedure tegen Smallsteps aan, en stelde zich op het standpunt dat de overname moest worden gezien als een overgang van onderneming, met als gevolg dat alle werknemers van de Estro-groep van rechtswege in dienst zouden zijn getreden bij Smallsteps.
Blog: De gevolgen van de Smallsteps-uitspraak op de doorstart na surseance van betaling.
Vier medewerkers van Estro zijn, begeleid door de FNV, een procedure tegen Smallsteps gestart. Het Europees Hof van Justitie stelde uiteindelijk vast dat de wettelijke regeling omtrent overgang van onderneming niet van toepassing is, als is voldaan aan onderstaande drie eisen.:
Pre-pack valt in het water Poelmann van den Broek.
1.000 werknemers raakten dus werkloos. FNV en vier werknemers van Estro die geen arbeidsovereenkomst aangeboden hebben gekregen hebben een zaak aangespannen tegen doorstarter Smallsteps. Daarbij deden zij een beroep op de beschermende bepalingen van de Wet overgang onderneming en wilden zij dus ook in dienst komen bij Smallsteps.
Het voetspoor van Smallsteps OpenRecht.
Dat geldt naar mijn mening ook indien de werknemer zich niet uitdrukkelijk jegens Smallsteps bereid heeft verklaard om de overeengekomen arbeid te verrichten.14 Eenzelfde standpunt zou ik willen verdedigen ten aanzien van de werknemers in de overgenomen vestigingen die wel een aanbod van Smallsteps hebben gekregen, maar dit hebben afgewezen, bijvoorbeeld omdat dat aanbod in negatieve afweek van hetgeen bij Estro gold.
Pre-pack moet voldoen aan EU-bescherming voor werknemers Expertisecentrum Europees Recht.
De curator ontsloeg alle werknemers van het kinderopvangbedrijf en aan 2600 van de 3600 ontslagen werknemers heeft Smallsteps een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden. Een vakbond en vier voormalige werkneemsters bij het kinderopvangbedrijf aan wie na het faillissement door Smallsteps geen nieuwe arbeidsovereenkomst is aangeboden, voeren aan dat EU-richtlijn 2001/23/EG hierna: de richtlijn moet worden toegepast op de pre-pack tussen Estro Groep en Smallsteps.
Navigator Dé website voor de jurist en fiscalist.
Akkoord met de FNV QA Communicatie.
FNV EN SMALLSTEPS CREËREN EIGEN OPLOSSING VOOR 700 ONTSLAGEN WERKNEMERS ESTRO. Amsterdam, 21 december 2017 Ruim 700 medewerkers van kinderopvangorganisatie Estro, die in 2014 bij verschillende vestigingen werden ontslagen als gevolg van een flitsfaillissement Pre-pack, ontvangen alsnog een afvloeiingsregeling. Dat hebben FNV, de curator en de rechtsopvolger van Estro, Smallsteps in goed overleg samen vastgesteld.

Contacteer ons